Pravidlá pomáhajú kvalitnej hre a poriadku na serveri. Taktiež udržujú priateľskú komunitu. Preto je dôležité ich dodržiavať. Tu nájdeš celý súhrn pravidiel nášho serveru:

·      Rešpektuj ostatných hráčov: Buď zdvorilý a rešpektuj ostatných hráčov na serveri. Nezneužívaj vulgárne jazyky alebo nenechaj iných hráčov byť súčasťou komunity zastrašovania alebo obťažovania.

·      Nezneužívaj cheaty ani bugy: Hranie je zábava len vtedy, keď je spravodlivé pre všetkých. Nedovoľ používanie cheatov alebo zneužívanie herných bugov, ktoré by mohli narušiť hru pre ostatných.

·      Chráň svoj majetok: Vytvor si oblasti alebo domy, ktoré chceš chrániť pred vandalizmom alebo krádežou. Nepoškodzuj ani nekradni majetok iných hráčov.

·      Zdržanlivosť od nevhodného obsahu: Nezdieľaj alebo nevytváraj obsah, ktorý je nevhodný alebo urážlivý. Rešpektuj pravidlá zákonov o autorských právach a neposkytuj obsah, ktorý by mohol byť považovaný za nelegálny alebo neetický.

·      Spolupráca a budovanie: Podporuj spoluprácu a komunitný duch. Ak sa hráči chcú spojiť na vytvorenie projektov alebo stavieb, podporuj ich a pomáhaj, ak môžeš.

·      Kontrola chatu: Udržuj chat priateľský a bez vulgarít. Pretože chat je hlavným komunikačným nástrojom, je dôležité, aby bol prostredím, kde sa hráči cítia pohodlne a vítaní.

·      Administrácia a správa: Rešpektuj autoritu administrátorov a moderátorov serveru. Ak máš nejaký problém alebo otázku, obráť sa na nich.

·      Serverové zdroje: Nevytváraj nadmernú záťaž na server vytváraním príliš veľkých stavieb, fariem na získavanie XP alebo používaním zdrojov, ktoré by mohli narušiť výkon servera pre ostatných hráčov.

·      Aktívne udržiavanie: Ak je to možné, snaž sa byť aktívny na serveri a podieľaj sa na komunitných aktivitách, aby sa zabezpečilo živé a zábavné herné prostredie pre všetkých.

·      Dodržiavaj pravidlá PvP (Player versus Player): Ak je na serveri povolené PvP, dodržuj pravidlá tejto hry. Neútoč na hráčov, ktorí nechcú s tebou bojovať, a nezneužívaj mechaniky hry na vytvorenie nečestných výhod.

Za porušovanie pravidiel serveru ti bude udelený dočasný alebo trvalý ban na serveri.